SUOYOUNG

 • 01

  BRAND HEKAYASY

  Kömekçi marka döredýäris - 2018-nji ýylda Aurora, Kristal yşyklandyryş markasy AURORA ýüz ýyllyk Şwesiýa kristal usullaryny miras aldy.
 • 02

  Müşderi we sergiler

  SuoYoung 2009-njy ýylda esaslandyrylaly bäri dürli ýurtlardan sergilerde tejribe toplady. Serginiň 3 dürli wagty bar.Suoyoungyň ösüşi üçin hakykatdanam möhümdir.
 • 03

  ÖSÜŞ TARYHY

  Pespäl başlangyçlarymyz we üznüksiz gowulaşmagymyz bilen buýsanýarys.
 • 04

  Şereket topary

  Agzybirlik güýç çeşmesidir we ösüşiň hereketlendiriji güýji.Bütewilik diri galmagyň esasy we özüni alyp barmagyň we işlemegiň esasy ýörelgesidir.

ÖNÜMLER

GÖRNÜŞLER

SORAG

 • 3C
 • CE
 • ETL
 • ROSH