• 20220119143449595suoyoung

Marka hekaýasy

Marka hekaýasy

Kömekçi marka döredýäris - 2018-nji ýylda Aurora, Kristal yşyklandyryş markasy AURORA ýüz ýyllyk Şwesiýa kristal usullaryny miras aldy.AURORA-nyň her bir elementi, esaslandyryjynyň ýagtylygyň we el bilen kristal usullarynyň gurluşyny görkezýär.2018-nji ýylda SUOYOUNG bilen bilelikde döredilen bu marka bolmak bilen, AURORA elde ýasalan çeper hrustal studiýasy we yşyklandyryş gözleg we önümçilik bazasy bilen birleşdirilen ýeke-täk içerki yşyklandyryş markasydyr.

AURORA dizaýnynda resmi ýönekeýlige, materiallyga we dowamly estetika baha berilýär.Yşyklandyryşy sungatyň bir görnüşi etmek üçin mähirli poeziýany her dizaýna goşduk.

AURORA-da gurşunsyz kristallar bar.Özbaşdak işlenip düzülen kristal formulanyň elektrik eremegi üçin ýokary talaplary bar.Bu ägirt uly bazar potensialy we ýokary goşmaça gymmatlyklary bolan täze daşky gurşaw önümi formulasy.Özbaşdak ösen NOOK.RBH3 formulasy kristallaryň dykyzlygyny we refraktiwligini ep-esli ýokarlandyrdy we önümleriň bezeg bahasyny we çeperçilik gymmatyny ýokarlandyrdy.

El hünäri we tükeniksiz kämillik - AURORA adaty senetçilige we dizaýn täzeliklerine tükeniksiz ymtylýan hrustal studiýa.AURORA-nyň garaşsyz gözleg topary we yşyklandyryş önümleri üçin aýratyn gözleg we önümçilik bazasy bar.AURORA, gözleg we kristal we yşyklandyryş önümlerini öndürýän ýeke-täk içerki marka.