• 20220119143449595suoyoung

Biz hakda

Biz hakda

SUOYOUNG

Suoyoung, China Capital Lighting City - Guzhen şäherinde 2009-njy ýylda esaslandyryldy we bir üçegiň aşagynda dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirip, Hytaýda öňdebaryjy yşyklandyryş zawodlarynyň biri hökmünde özüni tanatdy.Zawodymyz 15,000 inedördül metr bolup, hünär derejesini ýokarlandyrmak toparymyzy we tutuş pudaga hyzmat etmäge mümkinçilik berýän öňdebaryjy yşyklandyryş dizaýn toparyny özünde jemleýär.Biziň wezipämiz, pudagy ýokary hilli önümler bilen üpjün etmek we soňky sekiz ýylda abraýymyz guramamyza ýerli we halkara iri söwda we myhmanhana taslamalaryny tamamlamaga mümkinçilik berdi.

ABŞ, Awstraliýa, Dubaý we Europeewropa ýaly bütin dünýäde işewür hyzmatdaşlarymyz bar.Biziň işimiz döredileninden bäri öňdebaryjy yşyklandyryş tehnologiýasy bilen öňdebaryjy yşyklandyryş dizaýnyny ajaýyp birleşdirip bildik.Önümlerimiziň her biri, sarp edijilerimiziň ýaşaýyş durmuşyny we islegini öwmeklige esaslanýar we sarp edijilerimiziň isleglerine laýyk dürli yşyklandyryş çözgütlerini çykarmagy dowam etdirýäris.Suoyoung -Pönekeýlik ussatlyga laýyk gelýär!